Zasady współpracy

Rytm naszej pracy wyznaczają rygorystyczne terminy związane z koniecznością dokonania rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz wywiązania się z pozostałych obowiązków sprawozdawczych (GUS).

W związku z tym prosimy Przedsiębiorco o terminowe kompletowanie dokumentacji księgowej dotyczącej rozliczanego miesiąca.

  • DO 5 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: należy przygotować dokumenty dla Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można dostarczać osobiście, przesyłać pocztą lub kurierem, przesyłać w formie skanów korzystając z usługi księgowość online,
  • DO 10 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców,
  • DO 15 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych,
  • DO 20 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT,
  • DO 25 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników,

Na życzenie klienta istnieje możliwość odbioru dokumentów przez nasze biuro z siedziby firmy.

Zapraszamy do współpracy!

Kancelaria Usług Księgowych i Podatkowych E-Dekret Ewa Sitarek

Certyfikat MF 60691/2013
NIP 554-148-94-00
Regon: 368051587

Siedziba:
ul. Modrzewiowa 3
85-631 Bydgoszcz
tel. 506 576 191
e-mail: edekret2@wp.pl

Centrum Informacji Księgowej - Certyfikowane Biuro Rachunkowe - Kliknij i zweryfikuj