Oferta

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy w ramach usług rachunkowo-księgowych:

KSIĘGOWOŚĆ

 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • rachunkowość dla uproszczonych form opodatkowania (ryczałt, karta podatkowa)
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług
 • tworzenie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) na potrzeby sprawozdawczości VAT oraz e-kontroli skarbowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • sporządzanie miesięcznej i rocznej struktury przychodów i kosztów
 • raporty zarządcze i analiza finansowa
 • rozliczenia roczne

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

 • obsługa procesu zatrudnienia pracownika (przygotowywanie umów o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy)
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych i ich rozliczenie
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilno-prawnych
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich
 • kalkulacja zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami
 • ewidencja danych kadrowych w systemach kadrowo-płacowych
 • prowadzenie i administrowanie teczek osobowych pracowników
 • monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach, zarobkach
 • obliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji w programie PŁATNIK
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych pracowników do ZUS
 • terminowe przekazywanie dokumentów do ZUS
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
 • sporządzanie deklaracji na potrzeby US (PIT-4R)
 • raportowanie zgodnie z wymaganiami klienta

USŁUGI DODATKOWE

 • bezpłatna pomoc przy zakładaniu firmy,
 • rejestracja przedsiębiorstw,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • archiwizacja dokumentów,
 • doraźna pomoc S.O.S, w nagłych potrzebach – tworzymy sprawozdania, wnioski kredytowe etc.,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych osób prowadzących działalność gospodarczą (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i inne),
 • przygotowywanie, aplikowanie i rozliczanie projektów unijnych,
 • możliwy odbiór dokumentów od Klienta.

Kancelaria Usług Księgowych i Podatkowych E-Dekret Ewa Sitarek

Certyfikat MF 60691/2013
NIP 554-148-94-00
Regon: 368051587

Siedziba:
ul. Modrzewiowa 3
85-631 Bydgoszcz
tel. 506 576 191
e-mail: edekret2@wp.pl

Centrum Informacji Księgowej - Certyfikowane Biuro Rachunkowe - Kliknij i zweryfikuj