Cennik

System opłat oparty jest na systemie abonamentowym. Im wyższy abonament miesięczny, tym korzystniejsza cena za jeden dokument księgowy. Cena abonamentu obejmuje zaksięgowanie określonej ilości dokumentów, za każdy dokument ponad wyznaczony limit pobierana jest dodatkowa opłata.(maksymalna ilość dokumentów opłacalna dla danego abonamentu oznacza miesięczną ilość dokumentów (obejmującą zarówno dokumenty rozliczane w cenie abonamentu jak i dokumenty dodatkowe) dla której opłaca się wykupić dany abonament. Jeśli więc w ciągu miesiąca będziesz miał przeciętnie 12-14 dokumentów, opłaca Ci się wykupić abonament do 10 dokumentów i dopłacić za każdy następny dokument. Jeśli jednak spodziewasz się, że ilość dokumentów wyniesie 15-16 właściwą decyzją będzie wykupienie abonamentu do 30 dokumentów).

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW / RYCZAŁT

Zakres usług wchodzących w skład abonamentu miesięcznego

 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów i wyliczenie na jej podstawie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy,
 • obsługa online lub tradycyjna,
 • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów,
 • rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT7 / VAT7K,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym osoby prowadzącej działalność, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń,
 • roczne rozliczenie podatku, sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych,
 • doradztwo księgowe.

Abonament już od 100 zł

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Zakres usług wchodzących w skład abonamentu miesięcznego:

 • prowadzenie Ksiąg rachunkowych i wyliczenie na tej podstawie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy,
 • obsługa online lub tradycyjna,
 • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów,
 • rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT7 / VAT7K,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych
 • sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych obejmujących bilans oraz rachunek zysków i strat,
 • doradztwo księgowe.

Abonament już od 300 zł

KADRY I PŁACE

Wybierz zakres obsługi dostosowany do potrzeb i wielkości twojej firmy. Do Twojej dyspozycji przygotowaliśmy dwa abonamenty: usługa naliczania płac oraz usługa pełnej obsługi kadrowo-płacowej.

Abonament uzależniony od ilości obsługiwanych pracowników

Kancelaria nasza traktuje każdego klienta indywidualnie, dlatego też informacje na temat cennika otrzymają Państwo po uprzednim kontakcie poprzez wiadomość e-mail lub kontakt telefoniczny.

Kancelaria Usług Księgowych i Podatkowych E-Dekret Ewa Sitarek

Certyfikat MF 60691/2013
NIP 554-148-94-00
Regon: 368051587

Siedziba:
ul. Modrzewiowa 3
85-631 Bydgoszcz
tel. 506 576 191
e-mail: edekret2@wp.pl

Centrum Informacji Księgowej - Certyfikowane Biuro Rachunkowe - Kliknij i zweryfikuj