O nas

Kancelaria Usług Księgowych i Podatkowych E-Dekret, świadczy usługi oparte na szerokiej wiedzy merytorycznej oraz długoletnim doświadczeniu.

Jako organizacja odznaczamy się wysokimi kompetencjami zawodowymi oraz jesteśmy sygnatariuszami Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości.

Rachunkowość to swoisty „język” biznesu, który wykorzystuje sobie tylko znane metody, zasady, koncepcje i standardy postępowania.

Kancelaria specjalizuje się w rzetelnym świadczeniu usług księgowych dla małych i średnich firm - osób fizycznych oraz prawnych.

Jesteśmy nowoczesną kancelarią, która dopasowuje się do potrzeb i wymagań naszych klientów dlatego chętnie odciążymy naszych klientów z rutynowej pracy papierkowej.

Księgowość jest naszą pasją, która łączy przeszłe dokonania z oceną stanu rzeczywistego oraz nakreśla działania na przyszłość. Przejrzystość i odpowiedzialność jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w każdej jednostce a program finansowo - księgowy nigdy nie zastąpi profesjonalnego biura księgowego. Dbamy więc o usługi księgowe tak by były one profesjonalnie świadczone i na najwyższym poziomie oraz w jak najszerszym zakresie. Z przedsiębiorą łączy nas wspólny cel, którym jest dostarczanie użytkownikom sprawozdań finansowych informacji niezbędnych przy podejmowaniu kluczowych decyzji finansowych.

Skorzystaj z naszych usług, ponieważ:

  • prowadzimy naszą działalność na podstawie wydanego przez Ministerstwo Finansów Certyfikatu, uprawniającego do usługowego prowadzenia Ksiąg Rachunkowych,
  • jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) – najstarszej i największej polskiej organizacji skupiającej przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami,
  • posiadamy pełne bezpieczeństwo prawne, gwarantowane polisą ubezpieczeniową OC,
  • zapewniamy poufność przetwarzanych danych,
  • dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, posiadającą wieloletnie doświadczenie, połączone z ogromną wiedzą z zakresu finansów i księgowości,
  • pomagamy w wyborze najkorzystniejszej formy działalności i opodatkowania

Przedsiębiorca może prowadzenie księgowości oddać do biura rachunkowego. Należy jednak pamiętać, że za błędy biura i tak odpowiedzialność poniesie przedsiębiorca. Od biura będzie mógł domagać się odszkodowania na drodze cywilnej. Nie można natomiast przenieść na biuro odpowiedzialności za zobowiązania wobec fiskusa. Jak wynika z art. 26 ordynacji podatkowej, odpowiada za nie sam podatnik. Biuro rachunkowe, które prowadzi księgowość klienta, nie jest za niego podatnikiem.

(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 września 1993 r. (SA/P 963/93): Nie może stanowić okoliczności usprawiedliwiającej nierzetelność ksiąg podatkowych fakt, że uchybienia w prowadzeniu księgowości powstały z winy biura podatkowo-rachunkowego wybranego przez podatnika. Rzeczą podatnika jest bowiem takie zorganizowanie prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, w tym i nadzoru nad biurem rachunkowo-podatkowym, by nierzetelność w prowadzeniu ksiąg nie miała miejsca, gdyż w razie jej stwierdzenia skutki prawne na gruncie podatkowym obciążają zawsze podatnika.)

Kancelaria Usług Księgowych i Podatkowych E-Dekret Ewa Sitarek

Certyfikat MF 60691/2013
NIP 554-148-94-00
Regon: 368051587

Siedziba:
ul. Magazynowa 11
85-790 Bydgoszcz
tel. 506 576 191
e-mail: edekret2@wp.pl

Centrum Informacji Księgowej - Certyfikowane Biuro Rachunkowe - Kliknij i zweryfikuj